Széchenyi 2020

GINOP-9.1.1-21 azonosító jelű Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram

 H-EUGY1/088945/2021/433401/001

 

Kölcsönnyújtó: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10644371-2-44; képviseletében eljár: a OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10537914-4-44) mint Közvetítő],

 

Kölcsönfelvevő:

Rézkarc-műhely Művészellátó Betéti Társaság (székhely: 2141 Csömör, Erzsébet utca 43. ; cégjegyzékszám: 13-06-065642; nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; statisztikai számjel: 22584212-4762-117-13; adószám: 22584212-2-13)

 

„Közvetítő” OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10537914-4-44)

 

 „Türelmi Időszak” amely időszak alatt az Adós tőketörlesztésre nem köteles; a jelen Szerződés esetében a 2024.08.12. napjáig terjedő időszak.

 

„Végső Lejárati Nap” a Kölcsön visszafizetésének végső lejárata, 2031.04.15. napja.

 

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve kamatmentes kölcsönnek minősül.

 

Tájékoztató tábla kihelyezésének kötelezettsége

A tájékoztató tábla biztosítja az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések átlátható felhasználását, ezért az Adós köteles a táblát jól látható helyen, olvasható távolságban kihelyezni.

 

 1. lépés: Megfelelő méretű tábla kiválasztása

 

A jelen Szerződés esetén alkalmazandó tábla: „D” típusú tábla.

Mérete: A/3 (297 x 420mm).

 

 1. lépés: Támogatási alap kiválasztása:

 

A megfelelő méretű projekttábla kiválasztása után, a Támogatási alapnál az Európai Regionális Fejlesztési Alapot szükséges kiválasztani.

 

 1. lépés: Adatok megadása

 

A táblán az alábbi elemek megjelenítése kötelező, az előírt arculati elemek feltüntetése mellett:

 • Végső kedvezményezett neve (max. 90 karakter).
 • Projekt címe és célja (max. 100 karakter)[1]
 • Visszatérítendő támogatás típusa
 • A projekt azonosítószáma [2]
 • Támogatás összege [3]
 • Az alábbi mondat: „A finanszírozás a REACT- EU forrásból a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik”

 

 1. lépés: A tábla kivitelezése és kihelyezése

 

A projekt megvalósítási helyszín sajátosságainak figyelembe vételével a tábla elkészítése az alábbi módokon lehetséges:

a.)   A „Táblagenerátor” program segítségével elkészített és nyomtatott dokumentum kihelyezése. A táblagenerátor minden arculati elemet szabályosan jelenít meg, egy már nyomdakész dokumentumban.

b.)   Minimum 3 milliméter vastag műanyag vagy azzal megegyező tartósságú, szükség esetén időjárásálló anyagból készült tábla kihelyezése.

A végső kedvezményezett a Forgóeszköz finanszírozás tényleges, fizikai megkezdésekor – de legkésőbb a Szerződés megkötését követő 30 napon belül – kötelező a tájékoztató táblát a Forgóeszköz finanszírozás helyszínén, jól látható helyen kihelyezni.

A kihelyezett tábláról fotó készítése szükséges, amely a feladat teljesítését bizonyítja. A fotót a Kölcsönnel kapcsolatos dokumentációra vonatkozóan előírtaknak megfelelően szükséges megőrizni és ellenőrzés során bemutatni.

Szerződésmódosítás esetén, amennyiben a táblán szereplő adatok változnak, lehetőség van matrica alkalmazásával az adatok frissítésére.

Fontos, hogy a táblán mindig a legfrissebb, valóságnak megfelelő adatok legyenek feltüntetve. Változások esetén, egy hónapon belül új matrica kihelyezése szükséges.

Amennyiben a tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül, amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézből (vagy megfelelő színű műanyagból), gravírozással megmunkálva, ahogy azt az épületre vonatkozó szabályozás megköveteli. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől.

A táblákon csak a kötelezően előírt adatok szerepelhetnek, ahogy az a táblagenerátor programmal megszerkeszthető.

 1. A Végső kedvezményezett már működő honlapján a Forgóeszköz finanszírozáshoz kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és frissítése a Forgóeszköz finanszírozás fizikai zárásáig

A végső kedvezményezett a már működő honlapon kötelező a Forgóeszköz finanszírozásról információt feltölteni, és az adatokat naprakészen tartani. A végső kedvezményezettől elvárt, hogy a honlapjának főoldalán jól látható helyen legyenek a támogatás tényét feltüntető adatok és arculati elemek, vagy az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal.

A végső kedvezményezettnek az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a projekthez kapcsolódóan:

 • a kedvezményezett neve,
 • a projekt címe,
 • a projekt tartalmának rövid bemutatása,
 • a szerződött támogatás összege,
 • a felhívás azonosító jele,
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés).

 

A végső kedvezményezettnek az alábbi ún. „infoblokk”-ot szükséges megjelenítenie az Adósnak a honlapja vagy aloldala jobb felső sarkában:

 

Általános arculati előírás, hogy a kötelező elemek feltüntetése mellett, ha a kedvezményezett további logókat használ, az EU-logónak legalább akkora méretűnek kell lennie (magasságban, és/vagy szélességben), mint az EU-logón kívül használt bármely legnagyobb méretű logónak.

Amennyiben a végső kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy nem vonatkozik rá a 2. pontban foglalt kötelezettség. Az európai uniós támogatás miatt nem kell honlapot készíttetni.

Amennyiben a végső kedvezményezett már rendelkezik a tevékenységét ismertető bármilyen honlappal, akkor az előírt kommunikációs kötelezettség teljesítése kötelező számára.

 1. ELÉRHETŐSÉGEK

 Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálat

Telefon: +36-1-896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

[1] Hitelprogramok és kockázati tőkeprogramok esetében a támogatásból megvalósítandó tevékenység és a projekt céljának rövid összefoglalása

[2] Hitelprogramok és kockázati tőkeprogramok esetében elegendő a program azonosító jelének megadása

[3] Hiteltermék esetében a kölcsönszerződés összegét, kockázati tőkeprogramok esetében a teljes befektetési összeget kérjük feltüntetni a visszatérítendő támogatás összegénél

argep.hu kirakat.hu arkoz.hu shopmania.hu grando.hu olcsobbat.hu otp simplepay_hu_v2